Focus
octubre 2020
472

Joan Esculies


El problema de Catalunya segons Josep Tarradellas

En començar els anys seixanta, influït i coincident amb Jaume Vicens Vives, el president de la Generalitat a l’exili Josep Tarradellas va destil·lar el seu pensament polític en un llarg text inèdit adreçat a Marià Rubió Tudurí, i que va fer arribar també a Anselmo Carretero.

 

marian_rubio

 
L'Avenç 472 - ctubre 2020
Preu de l'article 1 €