Avís legal
Política de protecció de dades

Les vostres dades obtingudes a través d’aquest web són absolutament confidencials i formaran part d'un fitxer informatitzat de dades propietat de L’AVENÇ S.L. (Mallorca 221, sobreàtic, 08008 Barcelona, CIF B08503583).

El tractament d’aquestes dades està destinat exclusivament a la comunicació de les activitats pròpies de L’Avenç, promogudes per L’Avenç o entitats col·laboradores respon a un interès legítim de l’empresa i està autoritzat per la normativa vigent. Les dades no seran cedides a tercers en cap cas sense un consentiment previ explícit vostre.

Les dades personals es conservaran durant el termini de sis (6) anys de conformitat amb la normativa comptable vigent i, si s’escau, durant deu (10) segons la normativa de prevenció de blanqueig de capitals.

Podeu accedir a les vostres dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la cancel·lació o supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. En qualsevol moment podeu revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a lavenc@lavenc.cat.

Informació específica per a subscriptors

El tractament de les vostres dades personals com a subscriptors de les revistes L’Avenç i/o Els Marges deriva de la logística necessària per a complir amb la subscripció contractada.

Les dades que ens vau facilitar per activar la vostra subscripció formen part del nostre fitxer de base de dades protegit i que només es cedeixen pel que fa al vostre nom i adreça postal a les empreses encarregades de la tramesa. Les dades bancàries es trameten a l’entitat bancària contractada per nosaltres per fer el càrrec un cop l’any o en el període que haguem acordat prèviament.

RGPD: Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016. Més informació a Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).