Una literatura viva

Enric Sòria


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 493, setembre 2022

Page
63

Section
Mirador

Subsection
Cartes de prop

Edicions 62 acaba de treure a la llum dos volums sobre l'obra de Joan Fuster, el quart i el cinqué, dedicats a la llengua i la literatura, en una edició molt ben anotada, a càrrec de Josep Palàcios i Antoni Furió. Els volums ofereixen una visió molt completa de l’agudesa de Fuster com a lector, i també de la seua tendència a veure el fenomen literari des de la perspectiva de l’historiador.

L'avenç 493 - setembre 2022
Preu de l'article 1 €