La prosa espitregada de Simon Gray

Jordi Puntí


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 389, abril 2013

Page
80

Section
Mirador

Subsection
A l'última

Simon Gray, iniciat al teatre, va continuar en proses de dietari. El seu estil directe, amb frases llargues, d'una senzillesa aparent, la seva versemblança tocada d'ironia i humor captiva a Jordi Puntí.

L'Avenç 389 - abril 2013
Preu de l'article 1 €