La tirania dels gestors

Mary Ann Newman


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 371, setembre 2011

Page
10

Section
L'opinió

Subsection
Vistes de Nova York

L'autora ens parla en primera persona sobre la pèrdua de feina a causa de la manca de subvenció per part de l'Institut Ramon Llull.

portada371gif
Preu de l'article 1 €