Citacions d’autors medievals i gènesi de ‘Sol, i de dol’

Míriam Ruiz-Ruano Rísquez


Enrera

Article published at
Els Marges, num. 118, juny 2019

Page
10

Section
118

Subsection
Estudis

"Sol, i de dol" (1947) de J.V. Foix és un llibre modern i fet des d’un coneixement important de la poesia medieval, palès en les citacions i també en la recreació ben original de Petrarca, March i Jordi de Sant Jordi. Aquest article vol demostrar que la primera configuració del volum de "Sol, i de dol" (amb seccions, títols i epígrafs) es produí el 1935-36, o poc abans, i que l’operació me­dievalitzant no deu ser anterior a 1928. En segon lloc, afegeix algunes consideracions sobre els mecanoscrits i les vicissituds del volum entre 1936 i 1938.

Els Marges 118 - primavera 2019
Preu de l'article 1 €