El trencadís de W

Joan Todó


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 435, juny 2017

Page
57

Section
Mirador

Subsection
Llegir escrivint

Todó ens ressenya "W "de Gabriel Ventura, un llibre que aparantemnt sembla un «collage» de peces disperses però que en realitat estan conectades per detalls o recurrències temàtiques.

L'Avenç 435 - juny 2017
Preu de l'article 1 €