Aquí va viure Vivaldi

Jaume Subirana


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 385, desembre 2012

Page
12

Section
L'opinió

Subsection
El lloc i l’ombra

Jaume Subirana ens explica la vida de Antonio Vivaldi i la seva relació amb Venècia

L'Avenç 385 - desembre 2012
Preu de l'article 1 €