La filologia i l'hiperenllaç

Lluís Quintana


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 380, juny 2012

Page
66

Section
Mirador

Subsection
Edició

L'accés per Internet als manuscrits digitalitzats condicionarà la forma de presentar les "edicions crítiques" dels textos.

L'Avenç 380 - juny 2012
Preu de l'article 1 €