Països catalans als anys 60. La proposta de Joan Fuster

Marta Vallverdú


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 472, octubre 2020

Page
32

Section
472

Subsection
Focus

El terme Països Catalans ha tingut des de la seva aparició una ambigüitat semàntica. Es refereix tot just a la llengua i la literatura compartides del territori? O, a més, a la història i a tots els aspectes culturals comuns? O també es tracta d’un pro­jecte polític d’integració en un futur? La vinculació de la cultura catalana amb el concepte té una gran força durant els anys 60. Joan Fuster és qui, sota el franquisme, posa en circulació aquesta denominació, donant-li un sentit determinat: els Països Catalans com a projecte nacional comú, com a forma de supervivència de la catalanitat polièdrica. En aquest article descriurem l’ús del concepte i la construcció dels seus continguts des dels diversos territoris durant aquella dècada.

L'Avenç 472 - ctubre 2020
Preu de l'article 1 €