Diners caiguts del cel

Jordi Puntí


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 466, març 2020

Page
74

Section
Mirador

Subsection
A l'última

Jordi Puntí comenta diversos llibres on la de l'aparició de diners sense avisar és el detonant que fa canviar les vides dels protagonistes.

L'Avenç 466- març 2020
Preu de l'article 1 €