Una mirada sobre la mirada

Lluís Muntada


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 454, febrer 2019

Page
60

Section
Mirador

Subsection
Literatura

Ingrid Guardiola al llibre "L'úll i la navalla" reflexiona sobre com les aplicacions tecnològiques han incidit en totes les esferes del comportament humà.

L'Avenç 454 - febrer 2019
Preu de l'article 1 €