Tres documents de Josep Carner: una carta i dues cançons populars arranjades

Daniel Casals i Martorell


Enrera

Article published at
Els Marges, num. 123, abril 2021

Page
94

Section
123

Subsection
Cartes i documents

Aquest article edita i comenta tres textos que Josep Carner va escriure quan estava destinat com a cònsol a Le Havre (1927-1932) i que va adreçar a Maria de l’Assumpció Pascual, que seria, des de 1931, titular de la Càtedra Elemental de Gramàtica Catalana de la Diputació de Barcelona, creada quan aquesta institució va reincorporar la Càtedra –convertida en Càtedra Superior– de Català de Pompeu Fabra, que la Dictadura de Primo de Rivera havia suprimit. D’una banda, recollim els manuscrits amb els arranjaments de les cançons ‘Si Sant Josep ho vol’... i ‘Arri, arri, cavallet’..., amb què Carner va contribuir a ‘Lectures d’infants 1’ (1930). De l’altra, incloem una carta breu manuscri-ta que Carner va adreçar a Pascual a propòsit de l’elaboració de l’obra esmentada, en la qual aquesta professora de català va aplegar textos de diversos autors per encàrrec de l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana, en el marc de l’objectiu d’aquesta institució de millorar els materials per a l’ensenyament. D’aquestes cançons, Carner ja n’havia publicat, el 1904, una versió anterior al ‘Llibre dels Poetas’ i a la secció «Glosas» de la revista infantil ‘En Patufet’ i, en l’adaptació que ara estudiem, en va modificar diverses qüestions, sigui per subjectar-les a la normativa lingüística (1913, 1917, 1918), sigui per millorar les composicions.

Els Marges 123 - Hivern de 2021
Preu de l'article 1 €