Estudis
juliol 2021
124

Xavier Mas Craviotto


‘Fanny’, de Carles Soldevila: una lectura des dels estudis subalterns

Aquest article pretén ser una aproximació analítica a les dinàmiques de poder presents a la noveŀla Fanny (1929) de Carles Soldevila partint del caràcter doblement subordinat de Fanny en termes de gènere i de classe social i parant especial atenció a la tècnica del monòleg interior emprada per l’autor com a vehicle de la veu de la protagonista. L’article es fonamenta en les teoritzacions entorn de la noció de subalternitat (especialment d’Antonio Gramsci, del Grup d’Estudis Subalterns i de Gayatri Spivak) que, juntament amb conceptes que s’hi relacionen i altres autors afins, constitueix un marc teòric útil per a l’anàlisi de les relacions de poder i les dinàmiques de subordinació presents al llarg de la noveŀla.

Els Marges 124 - primavera 2021
Preu de l'article 1 €