‘Fanny’, de Carles Soldevila: una lectura des dels estudis subalterns

Xavier Mas Craviotto


Enrera

Article published at
Els Marges, num. 124, juliol 2021

Page
35

Section
124

Subsection
Estudis

Aquest article pretén ser una aproximació analítica a les dinàmiques de poder presents a la noveŀla ‘Fanny’ (1929) de Carles Soldevila partint del caràcter doblement subordinat de Fanny en termes de gènere i de classe social i parant especial atenció a la tècnica del monòleg interior emprada per l’autor com a vehicle de la veu de la protagonista. L’article es fonamenta en les teoritzacions entorn de la noció de ‘subalternitat’ (especialment d’Antonio Gramsci, del Grup d’Estudis Subalterns i de Gayatri Spivak) que, juntament amb conceptes que s’hi relacionen i altres autors afins, constitueix un marc teòric útil per a l’anàlisi de les relacions de poder i les dinàmiques de subordinació presents al llarg de la noveŀla.

Els Marges 124 - primavera 2021
Preu de l'article 1 €