Estudis
novembre 2018
116

Maria Eugènia Perea Virgili


Marià Manent, traductor de John Keats. Anàlisi comparada de les versions de 1919 ("Sonets i odes") i 1955/1985 ("Poemes de John Keats")

Marià Manent va traduir uns mateixos poemes de John Keats en dues ocasions: l’any 1919 i el 1955/1985. Aquest article repassa les significatives diferències que presenten tenint en compte que es tracta de dos moments molt diferenciats quant a història de la llengua catalana i quant a propòsits i grau de maduresa del traductor. S’hi estudia la llengua, la versificació i les solucions de traducció tenint sempre en consideració l’emmarcament històric, amb informacions sobre el context de producció dels llibres i la seva recepció, i sobre l’evolució dels interessos literaris de Manent.

Els Marges 116 - tardor 2018
Preu de l'article 1 €