L'Avenç
juny 1982
50

Enrera

Llistat d'articles
Dossier / El mite del Conqueridor. . Jaume Portella
Dossier / Pau Claris: un mite rendible. . Ricard García Cárcel
Dossier / La llegenda dels tres presidents. . Enric Ucelay-Da Cal
L'Avenç: missió complerta? . Pierre Vilar
Cinc anys d'història i una mica de futur. . Ferran Mascarell
Aportació de L'Avenç a la cultura catalana. . Jordi Maragall
D'un sol diagnòstic que en la meva vida he fet. . Salvador Espriu
Un nom vell i una realitat nova. . Josep Faulí
Cinc anys fent història. . Fèlix Manito
Jordi Pujol: catalanista des dels dotze anys. . Jaume Fabre , Josep M. Huertas
La matrícula de mar a Catalunya. El reclutament de la marineria al segle XVIII. . Joaquim Llovet
Andreu Nin al Moscou de Stalin. Correspondència Nin-Maurín (I). . Pelai Pagès
La Generalitat a l'interior de Catalunya (1947-1948). . Albert Viladot
Tornant-hi a pensar (IV). Josep Pallach: l'espai socialista. . Josep M. Colomer
Sobre la història i la historiografia catalana. . Miquel Barceló , Borja de Riquer , Enric Ucelay Da Cal
Conversa amb Miquel Barceló: la conquesta feudal d'Al-Andalus. . Joan Anton Mellon , Montserrat Carbonell , Ricard Soto
Conversa amb Àngel Poveda: les formes de poblament tribal i clànic a Majürqa, Manürqa i Yabïsa. . Joan Anton Mellon , M. Carbonell , R. Soto
Arxius de Catalunya (XIX). L'Institut Municipal d'Història de Barcelona. . Sebastià Riera
Memòria d'un exili. Xile (1940-1952). . Xavier Benguerel
Memòries polítiques. . Joan Puig i Ferreter
El krausisme valencià. . Joan Blasco Carrascosa
Història del socialisme. . José A. Piqueras Arenas
Guerra y decadencia. Gobierno y administración en la España de los Austrias (1560-1620). . I.A.A. Thompson
Instruccions per a l'ensenyança de minyons. . Baldiri Reixac
Amb l'Entesa al Senat. . Josep Subirats
L'Avenç 50 - juny 1983
Preu paper 6 €