De te fabula narratur

Enric Sòria


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 458, juny 2019

Page
65

Section
Mirador

Subsection
Cartes de prop

Adesiara editorial publica “Pantxatantra”, de Vixnuxarmà, traduït per Aleix Ruiz Falqués, una exuberància imaginativa, escrit fa uns 2000 anys. Tot i així continua sent un llibre sorprenent tant per l'estructura, que enfila faules dins de faules, com pel contingut, sovint desconcertant.

L'Avenç 458 - maig 2019
Preu de l'article 1 €