A favor de les crestomaties

Simona Škrabec


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 451, novembre 2018

Page
59

Section
Mirador

Subsection
Literatura

Una antologia croata de poesia catalana dóna peu a una reflexió sobre com la traducció pot canviar la lectura d’una obra, i sobre com les antologies mateixes ordenen el nostre gust.

L'Avenç 451 - novembre 2018
Preu de l'article 1 €