Immigració i identitat (i II): Integració i cultura popular als anys 1960

Marta Vallverdú


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 451, novembre 2018

Page
32

Section
451

Subsection
Focus

Per a un assaig global sobre la cultura catalana dels anys 1960, és imprescindible estudiar el fenomen de la immigració massiva de l’època, que va sacsejar la identitat del país. Després d’un primer article, aparegut en el número anterior, en què resseguíem la reflexió i la polèmica suscitades pel fet migratori a Catalunya sota el franquisme, en aquest segon lliurament analitzem el paper que va tenir l’església als barris, així com les vies d’integració en la societat d’acollida, i fem una atenció particular a les implicacions que la nova immigració va tenir en la cultura popular, així com en el cinema i la literatura.

L'Avenç 451 - novembre 2018
Preu de l'article 1 €