De la lectura que es fa del passat

Genís Barnosell


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 436, juliol 2017

Page
61

Section
Mirador

Subsection
Història

Es reedita “La escritura de la memoria” (Publicacions de la Universitat de València), on el medievalista Jaume Aurell fa un repàs a la historiografia del segle XX en el món occidental i advoca, des d’una inhabitual perspectiva optimista, per una lectura positiva de les tendències més recents.

L'Avenç 436 - juliol/agost 2017
Preu de l'article 1 €