Les relacions Catalunya-Espanya en 40 anys de "L'Avenç"

Jaume Muñoz Jofre


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 433, abril 2017

Page
60

Section
Mirador

Subsection
Mirador zero

Un dels factors imprescindibles per a conèixer la història de Catalunya és entendre com ha interaccionat amb el món que l’envolta –començant per l’Estat. Les relacions entre Catalunya i Espanya, el tema de què s’ocupa el present número, ja van protagonitzar dos números carregats de simbolisme, com són el 100 (gener de 1987) i el 200 (febrer de 1996). En arribar al 300 (març 2005), el focus es va ampliar al nexe entre Catalunya i Europa.

L'Avenç 433 - abril 2017
Preu de l'article 1 €