Precursors de la fotografia social i antecedents de la fotografia documental als Estats Units

Santiago Cardona Martínez


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 427, octubre 2016

Page
50

Section
427

Subsection
Focus

Santiago Cardona s'endinsa en el món de la fotografia social a través de l'obra dels fotògrafs de la "Farm Security Administration" (1935-1944), que fou una institució creada durant la Gran Depressió amb l'objectiu de donar a conèixer la pobresa rural americana. Alguns fotògrafs de la FSA foren: Walker Evans, Dorothea Lange, Gordon Parks, Ben Shahn i John Collier. Dibuixant també un interessant recorregut pels precursors d'aquest tipus de fotografia, Cardona se centra en destacar l'impacte que tingué la fotografia de la FSA com a font documental als Estats Units.

L'Avenç 427 - octubre 2016
Preu de l'article 1 €