Garatges i altres locals d’assaig

Joaquim Rabaseda


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 408, gener 2015

Page
68

Section
Mirador

Subsection
Música

Enric Lucena acaba de publicar un llibre de fotografies que mostra els locals d’assaig d’un bon nombre de grups actuals de música moderna catalana.

L'Avenç 408 - gener 2015
Preu de l'article 1 €