Ramon Folch, l'ecologia possible

Josep M. Muñoz


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 388, març 2013

Page
12

Section
L'opinió

Subsection
L'entrevista


Ramon Folch i Guillén (Barcelona, 1946), es va doctorar el 1976 en Biologia a la Universitat de Barcelona amb una tesi sobre fitosociologia. Als 24 anys ja era director adjunt de l’Enciclopèdia Catalana i professor de la Universitat. En els anys de la transició, el fet de ser funcionari de la Diputació de Barcelona el va portar a ser un col·laborador estret del president Tarradellas. Vinculat des l’inici als grups d’estudi i defensa del patrimoni natural, fou secretari de redacció del «Llibre blanc de la gestió de la natura als Països Catalans» (1976). Ha estat professor de la Cátedra UNESCO/FLACAM para el Desarrollo Sustentable (1989-2006) i president del Consell Social de la UPC (2004-2009) i és membre del Capítol Espanyol del Club de Roma i membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans. Ha estat consultor en gestió ambiental de la UNESCO, i ha participat en nombrosos projectes de recerca i cooperació tècnica en els camps ambiental i sanitari, sobretot a l’Àfrica i a l’Amèrica Llatina. S’ha dedicat a la gestió territorial i urbanística des d’una aproximació sostenibilista, enfocament que ell mateix ha contribuït a definir i a desenvolupar, tant a nivell teòric com aplicat. És fundador (1994) i president d’ERF (Estudi Ramon Folch i Associats, SL). Ha estat particularment actiu en la feina de disseminació de coneixement, la qual cosa l’ha dut a dirigir la «Història Natural dels Països Catalans» (16 volums, 1984-92), «Biosfera. Els humans en els àmbits ecològics del món» (11 volums, 1993-98) i la sèrie televisiva «Mediterrània» (1988-89), o grans exposicions com «Habitar el món» (2004). És autor de nombrosos articles i d’una trentena de llibres, els més recents dels quals són La quimera de créixer. La sostenibilitat en l’era postindustrial (2011) i la reedició d’Ambiente, emoción y ética (2012).

L'Avenç 388-març 2013
Preu de l'article 1 €