Els joves i la catalanitat líquida

Joan Pujolar


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 373, novembre 2011

Page
26

Section
373

Subsection
Focus

Reflexió sobre els resultats d'un estudi recent sobre les llengües i les identitats dels joves catalans, on es tracta de prova d'entendre per quina mena de catalanitat aposten els joves d'avui i quin paper hi juga la llengua.


Preu de l'article 1 €