Arribada a São Paulo

Jordi Puntí


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 371, setembre 2011

Page
72

Section
Mirador

Subsection
A l’última

Jordi Puntí ens explica la seva arriba a São Paulo.

portada371gif
Preu de l'article 1 €