La música a debat

Joaquim Rabaseda


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 335, maig 2008

Page
65

Section
Mirador

Subsection
Música

Dos congressos musicals coincideixen a Barcelona entre el 8 i el 10 de maig.
"Qüestionar-se el lloc de la musicologia en la contemporaneïtat es deu al fracàs d'un consens que prescrivia què calia ensenyar".

L'Avenç 335/maig 2008
Preu de l'article 1 €