Miró reinterpretat

Victoria Combalía


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 335, maig 2008

Page
59

Section
Mirador

Subsection
Art

Queda molt per estudiar sobre Miró, un pintor força difícil al qual només s’acaba d’entendre després de molts anys de contemplació i amb una actitud d’una certa empatia. Dos estudis recents proposen una relectura de certs aspectes de l’obra mironiana.

L'Avenç 335/maig 2008
Preu de l'article 1 €