El bicentenari de 1808, commemoració històrica i exaltació patriòtica

Juan Sisinio Pérez Garzón


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 335, maig 2008

Page
34

Section
335

Subsection
Focus

El bicentenari de l’inici de la guerra contra Napoleó, el maig de 1808, s’ha convertit en pretext d’un esclat de congressos i exposicions commemoratives per tota la geografia espanyola. Hi assistim, un cop més, a l’exaltació dels fets violents, subratllada pels continguts nacionalistes, de forma que la guerra és vista com a catarsi nacional.

L'Avenç 335/maig 2008
Preu de l'article 1 €