La metròpoli i els seus símbols

El portal gòtic i les tres xemeneies de Sant Adrià

Joan Roca i Albert


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 328, octubre 2007

Page
8

Section
L'opinió

Subsection
Bitllets

El futur incert de les xemeneies de la central tèrmica de Sant Adrià de Besòs no hauria de ser considerat un afer local, perquè formen part del paisatge de tota la metròpoli.

L'Avenç 328
Preu de l'article 1 €