Hospital 106, 4t 1a

Isabel Banal
Jordi Canudas


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 276, gener 2003

Page
22

Section
276

Subsection
Aportacions

El projecte Hospital 106, 4rt 1a vol ser una reflexió sobre les transformacions urbanístiques i socials que s'han produït en el barri barceloní del Ravan en els darrers anys. Iniciat a l'any 1995 -per Isabel Banal, Ester Baulida, Jordi Canudas i Ignasi Esteve- el projecte ha sigut a temps real el desenvolupament de les actuacions en un indret concret afectat pel Pla especial de Reforma Interior (PERI).

portada 276
Preu de l'article 1 €