L'Accent

Eroica Cristina Masanés 2021.

Els castellans Jordi Puntí 2021.

Estiu del desconcert Àngel Quintana 2020.

Tot el que hi veig Josep M. Fonalleras 2020.

Tot sol August Strindberg 2020.

Els invisibles Joan-Lluís Lluís 2020.

Infelicitat perfecta Peter Handke 2020.

Pinyols d'aubercoc Emili Manzano 2020.

LA BOTIGA DE L'AVENÇ

Des de l'espai BOTIGA del web pots adquirir els llibres i revistes disponibles.