El català no està «greument amenaçat»

Una crítica tècnica de l’alarmisme lingüístic a propòsit d’‘El futur del català depèn de tu’

Albert Branchadell


Enrera

Article published at
Els Marges, num. 126, març 2022

Page
27

Section
126

Subsection
Estudis

Al seu llibre ‘El futur del català depèn de tu’, Carme Junyent sosté que el català està greument amenaçat. Aquest article posa en dubte els tres arguments que utilitza Junyent, principalment basats en les dades de l’Enquesta d’Usos Lingüístics de la Població: la «caiguda sostinguda del nombre de parlants», la «reducció de la base territorial» i el postulat que «els joves parlen menys en català». Addicionalment, l’article vol mostrar com Junyent interpreta incorrectament el marc de la UNESCO per a l’estudi de la vitalitat i el perill de desaparició de les llengües, en la mesura que una aplicació estricta dels criteris de la UNESCO al català no permet afirmar que aquesta llengua —a Catalunya— estigui en perill de desaparició.

Els Marges 126 - Hivern 2022
Preu de l'article 1 €