La torxa olímpica de Barcelona'92

Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 439, novembre 2017

Page
69

Section
Mirador

Subsection
El museu presenta

El 5 de juliol del 2017 el Museu d’Història de Catalunya va adquirir una de les torxes dels Jocs Olímpics de Barcelona ’92. D’aquesta manera, vint-i-cinc anys després de la inauguració dels Jocs, el Museu commemora un dels moments més significatius de la història contemporània de la ciutat i dels seus habitants, tot ampliant el seu fons amb un exemplar de les torxes que van transportar la flama.
El disseny d’André Ricard va traduir-se en una torxa olímpica que, tot i mantenir una coherència respecte al que simbolitzava, va saber traslladar visualment l’enorme esforç en renovació que la ciutat de Barcelona volia projectar cap a la resta del món, una ciutat que mirava endavant cap a la modernitat i els nous temps que havien de venir.

L'Avenç 439 - novembre 2017
Preu de l'article 1 €