Pere el Cerimoniós i la cultura científica.

David Romano


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 41, setembre 1981

Page
26

Section
41

Subsection
Dossier: La ciència catalana medieval: el monestir de Ripoll, Pere el Cerimoniós, Ramon Llull, Arnau de Vilanova i la cartografia mallorquina

L'Avenç 41 - setembre 1981
Preu de l'article 1 €