Sense infantesa

Jordi Puntí


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 380, juny 2012

Page
72

Section
Mirador

Subsection
A l'última

Jordi Puntí retorna, trenta anys després, a les tesis de Neil Postman sobre la desaparició de la infantesa.

L'Avenç 380 - juny 2012
Preu de l'article 1 €