Dickinson a Amherst

Jaume Subirana


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 380, juny 2012

Page
14

Section
L'opinió

Subsection
El lloc i l'ombra

A partir de la visita al Museu d'Emily Dickinson a Amherst, Jaume Subirana ens descobreix la vida d'aquesta poetesa.

L'Avenç 380 - juny 2012
Preu de l'article 1 €