L’escurçó negre a Vilafranca

Joaquim Rabaseda


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 350, octubre 2009

Page
76

Section
Mirador

Subsection
Música

La incorporació de nous sons en el repertori de la música tradicional catalana, exemplifcada pels grallers del Penedés.

L'Avenç 350-octubre 2009
Preu de l'article 1 €