Perquè protestem

Marc Colell
Maria Dasca
Julien Lanes-Marsall
Mathias Ledroit


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 346, abril 2009

Page
10

Section
L'opinió

Subsection
Bitllets

La comunitat universitària francesa, en peu de guerra. Fent bandera de l’autonomia universitària, el govern pretén retallar el finançament. La introducció de capital privat farà perillar determinats estudis, sobretot de l’àmbit de les humanitats.

L'Avenç 346
Preu de l'article 1 €