F. Ferrer i Guàrdia: ideòleg i pedagog. Elements per a la interpretació del moviment racionalista en la primera dècada del segle. / Dossier: La Setmana Tràgica / 2 / L'Avenç / Revistes / Inici - L'Avenç
F. Ferrer i Guàrdia: ideòleg i pedagog. Elements per a la interpretació del moviment racionalista en la primera dècada del segle.

Pere Solà


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 2, maig 1977

Page
38

Section
2

Subsection
Dossier: La Setmana Tràgica

L'Avenç 02 - maig 1977
Preu de l'article 1 €