I Premi Montserrat Roig

Redacció L'Avenç

dissabte, 29 de desembre del 2012

Premi Montserrat Roig

L'any 2016 farà 25 anys de la mort de Montserrat Roig (1946-1991). L'Amical de Mauthausen i altres camps, amb la qual Montserrat Roig va col·laborar estretament, la vol recordar i homenatjar de manera especial en aquest aniversari i, per això, ha acordat la creació del I Premi Montserrat Roig, destinat a estudiants de 4t d'ESO i Batxillerat. [+]

Montserrat Roig va destacar com a novel·lista i va obtenir els premis més importants de la literatura catalana. Va ser també, a través de la seva militància en el PSUC (Partit Socialista Unificat de Catalunya), una dona compromesa políticament en la defensa de les llibertats en els temps difícils i perillosos de la dictadura franquista. Alhora, va ser una destacada periodista, membre de l’Associació d’Escriptors en llengua catalana i vocal de l’Ateneu barcelonès quan aquest inicià la seva etapa de renovació. Per últim, va sobresortir en la defensa dels drets de la dona en uns moments en què eren menystinguts.
Sota l'impuls de l'historiador Josep Benet va escriure Els catalans als camps nazis (1977), que va obtenir el Premi de la Crítica de Serra d’Or del 1978. El llibre explica l’epopeia dels deportats republicans que, havent combatut amb coratge i decisió, van ser derrotats per la barbàrie que nazis, feixistes i franquistes van abocar sobre el país, amb la complicitat o el silenci de les democràcies liberals, més interessades a salvaguardar els seus interessos que a defensar els valors de la democràcia allà on estaven en perill. Per a aquests defensors de les llibertats, la recompensa fou ser mal rebuts a França, tancats en els camps de concentració nazis, sofrir-hi maltractaments inimaginables i, en molts casos, morir-hi; i finalment, quan van ser alliberats, no van poder tornar a casa a causa del manteniment de la dictadura franquista. I això era el que el franquisme va fer callar, va perseguir, i el que, finalment, el llibre de la Montserrat Roig feu palès a tothom.En reconeixement a la immensa tasca realitzada per Montserrat Roig per divulgar aquests fets, l'Amical de Mauthausen ha decidit crear el Premi Montserrat Roig per estimular entre els estudiants la creació literària, amb algun treball que faci alguna aportació al coneixement històric, vinculat als temes que l’Amical de Mauthausen té com a propis, és a dir, la República, la Guerra Civil, l’exili i la deportació. Es valorarà especialment que aquests treballs s’emmarquin dins l’exigència de respecte als valors humans tal com són definits a les declaracions històriques que els han anat conformant, i que no deixin de tenir presents les diverses formes que les injustícies han pres en el nostre temps.
Els treballs han de tenir una extensió d’entre 10.000 i 20.000 caràcters amb espais, i es poden presentar en llengua catalana, castellana, gallega o basca fins al 29 de gener de 2016. Podeu consultar les bases completes aquí.

L'ARXIU DE L'AVENÇ

Des del web pots consultar tots els articles, revistes i llibres publicats des de 1977.

LA BOTIGA DE L'AVENÇ

Des de l'espai BOTIGA del web pots adquirir els llibres i revistes disponibles.