Número 99

Desembre 1986

Sumari

Institucions i recerca científica.
Editorial
El comerç entre l'Europa centreoriental i l'àrea mediterrània a l'Edat Mitjana. Les ciutats de la Mediterrània en la història-VIII.
Wyrobisz, Andrzej

L'Escola del Treball de Barcelona, fàbrica d'obrers selectes.

Introducció.
Casassas i Ymbert, Jordi
La formació professional a Barcelona, 1869-1923. Origen i primer desenvolupament.
Alberdi, Ramon
Can Batlló, de recinte fabril a Escola Industrial, 1869-1931.
Nadal, Margarita
La pedagogia de l'Escola Elemental del Treball.
Delgado, Buenaventura
L'ensenyament tècnic a l'Escola del Treball.
Riera i Tuèbols, Santiago
L'Escola Elemental del Treball i els obrers selectes.
Pérez Baró, Albert

Pierre Broué: sobre la guerra civil espanyola i altres revolucions contemporànies.
Pagès, Pelai
Un centenari: el de Marc Bloch, 1886-1986.
Sales, Núria
De l'humanisme i de la historiografia.
Batllori, Miquel
M.I. Finley, in memoriam.
Prieto, Alberto
Historia del campesinado en el Occidente medieval.
Fossier, Robert
Casals, Josep M.
Cronicàlia.
Bosch, Alfred
Vicente, Carles
El nivel de vida en Gran Bretaña durante la revolución industrial.
Taylor, Arthur J.
Vicente, Carles
Crónica del siglo XX.
Diversos autors
Barrachina, Jordi

Plecs d'Història Local, núm. 6.

La història a l'escola.
Editorial
L'emigració guixolenca a Amèrica durant el segle XIX.
Yáñez, César
Santa Coloma de Gramenet: actuació municipal i col·lectivitzacions, 1936-1939.
Carreras, Montserrat; Ruiz, Helena
La guerra civil a les comarques gironines, 1936-1939.
Diversos autors
Vilanova, Francesc
Aproximació a la història de Rubí.
Cercomo, Carmen i altres
Ubero, Lina
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi