Número 97

Octubre 1986

Sumari

El llegat de Ramón Carande.
Editorial
Els moviments camperols a l'Europa centroriental, segles XV-XVII.
Anderle, Adam
El viratge comunista de 1935: el VII Congrés de la III Internacional.
Martín Ramos, José Luis

Qüestió criminal i ideologia punitiva en el segle XIX.

Introducció.
Bergalli, Roberto
La forma moderna del dret.
Resta, Eligio
La situació penitenciària a Europa en la segona meitat del segle XIX.
Pavarini, Massimo
Ideologia penal i educació dels nens a l'Espanya de la Restauració.
Mellón, Juan Anton
Desenvolupament policial i societat a l'Europa del segle XIX.
Recasens, Amadeu
L'administració de justícia en el segle XIX.
Fiestas Losa, Alicia
Societat i presó en el XIX espanyol.
Bergalli, Roberto

Christiane Klapisch-Zuber: els florentins, tan propers i llunyans...
Pérotin-Dumon, Anne
Empúries: un projecte de futur per als vestigis de les nostres arrels mediterrànies.
Rovira i Port, Jordi
Conèixer la guerra espanyola per comprendre-la bé.
Colomines, Agustí

Plecs d'Història Local, núm. 5.

L'Arxiu Històric Municipal de Girona.
Fabre, Jaume

Tradició i regeneració a la Catalunya medieval. La Diòcesi de Vic.
Freedman, Paul H.
Busqueta, Joan J.

Plecs d'Història Local, núm. 5.

Transcendència històrica del fet religiós.
Figuerola, Jordi

Espai i societat a la Barcelona preindustrial.
G. Espuche, Albert; Guàrdia i Bassols, Manuel
Mestre, Jesús
Contra moros y judíos.
Bramon, Dolors
Casals, Josep M.
La imagen de las dos Españas.
Cacho Viu, Vicente
Casassas i Ymbert, Jordi
Història de la matemàtica.
Rey Pastor, Julio; Babini, José
Casals, Josep M.

Plecs d'Història Local, núm. 5.

La col·lectivització agrícola a Catalunya: el cas de l'Hospitalet.
Santacana, Carles
Girona i Mallorca en la crisi de l'Antic Règim.
Andreu, Jordi
Història gràfica del Reus contemporani I, 1803-1939.
Anguera, Pere; Arnavat, Albert; Amorós, Xavier
Ubero, Lina
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi