Número 93

Maig 1986

Sumari

Cent primers de maig.
Editorial
La crisi colonial en la crisi de l'Antic Règim.
Fontana, Josep
Els fets de juliol de 1936 a Lleida. La Guerra Civil-3.
Barrull Pelegrí, Jaume

Les revoltes pageses a l'Europa medieval. Als 500 anys dels remences.

Introducció.
Salrach, Josep M.
Revoltes pageses a l'Europa baixmedieval.
Sánchez Martínez, Manuel
Moviments pagesos i moviments urbans a Castella els segles XIV i XV.
Mínguez, José M.
Esclavitud, llibertat, servitud. L'evolució social del camp català.
Salrach, Josep M.
Remences: una ocasió per tornar-hi a pensar.
Serra Puig, Eva
La sentència arbitral de Guadalupe del 1486.
Montagut, Tomàs de

Cap a l'exploració de la mentalitat moderna. Conversa amb Jean Louis Flandrin.
Martínez Shaw, Carlos
Per traspassar la boira. Resposta a A. Balcells, C. Martí i J. Termes.
Roca, Francesc; Vinyes, Ricard
Pintura del Renaixement al Ducat de Gandia. Imatges d'un temps i d'un país.
Company, Ximo
Martínez Shaw, Carlos
Tradició i regeneració a la Catalunya medieval. La diòcesi de Vic.
Freedman, Paul H.
Casals, Josep M.
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi