Número 91

Març 1986

Sumari

De la recuperació a la normalització.
Editorial
Narcís Monturiol, viatge al fons del mar.
Barrachina, Jordi; Vicente, Carles
Les primeres proves aèries a l'Estat espanyol.
Vallès, Isidre
Les milícies pirinenques, nacionalisme armat. La Guerra Civil-II.
Ferrerons, Ramon; Gascon, Antoni

La caritat pública a l'Antic Règim.

Introducció.
Martínez Shaw, Carlos
L'assistència pública a la Barcelona Moderna. Una visió panoràmica.
Martínez Shaw, Carlos
Les cases de la misericòrdia, eix de la trama assistencial.
Carbonell, Montserrat
Un instrument de la caritat eclesiàstica: la Pia Almoina.
Fatjó Gómez, Pedro
La Junta d'Auxilis, 1797-1802.
García Doménech, Rosa M.
La beneficiència infantil: l'Hospital de Nostra Senyora dels Nens Orfes.
Vargas González, Alejandro

Joaquín Yarza Luaces: la història de l'art a debat.
Company, Ximo
De la postguerra als anys setanta. L'Arqueologia catalana-II.
Marc-7 (X. Dupré; O. Granados; E. Junyent; X. Nieto; N. Rafael; F. Tarrats)
Arqueologia romàntica: espiritualisme versus materialisme. El fil d'Ariadna-III.
Grau, Ramon; López, Marina
Indústria, ciutat i propietat. Política econòmica i propietat urbana a l'àrea de Barcelona (1901-1939).
Massana, Carme
Grau, R.; López, M.
Historia agraria de la España contemporánea. 2: Expansión y crisis (1850-1900).
Garrabou, Ramon; Sanz, Jesús (eds.)
Vilanova, Francesc
L'estructura feudal. Sistema de parentiu i teoria de l'aliança en la societat catalana (C. 980- C. 1220).
Ruiz-Domènec, J.E.
Casals, Josep M.
Durruti.
Ferrer, Rai
Blasco, Orlando
Teatre del Renaixement.
Machiavelli, Aretino, Ruzante, Bruno
M.M.S.
Quan dol el dol [Resposta a Ricard Vinyes sobre la recensió al llibre "La repressió franquista", 1938-1953, apareguda al número 89].
Solé i Sabaté, Josep M.
La ideologia de l'antifranquisme.
Colomer, Josep M.
Franco y Mussolini.
Tusell, Xavier; García Queipo de Llano, Genoveva
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi