Número 89

Gener 1986

Sumari

Aniversaris.
Editorial
Anarquisme i lluita popular: la vaga de lloguers de 1931.
Rider, Nick
L'Abat Escarré i Franco. Rèplica a Jordi Vila-Abadal.
Raguer, Hilari

La festa a la Catalunya Moderna.

Introducció.
García Cárcel, Ricardo

La festa a la Catalunya moderna.

Tipologia i evolució de la festa.
Cuartiella, X.; Román, X.

La festa a la Catalunya Moderna.

La festa moderna i la seva funció social.
Salvadó, Rosa
Els perills del Carnestoltes. La festa carnavalesca a la Barcelona Moderna.
Lobato, Isabel
Les festes religioses al Rosselló.
Courcelles, Dominique de

Raphael Samuel: Els "History Workshop", una història de classe.
Fontana, Josep; Ucelay-Da Cal, Enric
Pau Piferrer i Víctor Hugo: la llum no venia d'Alemanya. El fil d'Ariadna.
Grau, Ramon; López, Marina
El món rural a l'Antic Règim.
Sales, Núria
Pau Claris i la memòria històrica.
García Cárcel, Ricardo; Padró, Cecili
La repressió franquista a Catalunya (1938-1953).
Solé i Sabaté, Josep M.
Vinyes, Ricard
Historia de Cataluña. Siglos XVI-XVII. Los caracteres originales de Cataluña.
García Cárcel, Ricardo
Vicente, Carles
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi