Número 88

Desembre 1985

Sumari

Barcelona: suma i motor de Catalunya.
Editorial
Presentació.
Maragall, Pasqual

Del Consell de Cent a la Industrialització.

Dels orígens medievals del territori de Barcelona.
Sobrequés, Jaume; Riera, Sebastià
Revolució industrial i urbanització. Barcelona en la construcció de la Catalunya moderna (1714-1860).
Grau, Ramon; López, Marina
La població de Barcelona i del seu entorn al segle XX.
Cabré, Anna; Pujades, Isabel

Del Consell de Cent a la industrialització.

Vicis privats, iniciativa pública. Barcelona, 1901-1939.
Massana, Carme; Roca, Francesc

La formació de l'àrea metropolitana.

Crònica d'una suburbialització. Vint anys que van fer -desfer- la "comarca" barcelonina.
Fabre, Jaume; Huertas, Josep M.
El fet metropolità a Barcelona: una aproximació econòmica.
Llarch, Enric; Sáez, Xavier
La industrialització de l'àrea metropolitana: un procés complex.
Sáez, Xavier
El planejament urbanístic a l'àrea metropolitana. Taula rodona amb Pasqual Maragall, Antoni Serratosa, Carles Riba i Manuel de Solà Morales.
Alemany, Joan

Present i futur del fet metropolità.

L'àrea metropolitana de Barcelona a la cruïlla.
Pradas, Rafael
Sobre el futur del territori de la Corporació Metropolitana de Barcelona.
Ribas Piera, Manuel
L'aglomeració metropolitana de Barcelona: perspectives de futur.
Parellada, Martí
El moment d'accelerar el temps històric. Conversa amb Jordi Borja.
Fuster, Joan; Barrachina, Jordi

Castelao, 24 años en la Administración Pública española, 1915-1939.
Sánchez Casado, Isabel
Jutglar, Antoni
España inteligente. Razón histórica de las Españas.
Marías, Julián
García Cárcel, Ricardo
El món d'Ulisses.
Finley, M. I.
Barrachina, Jordi
Organización social del espacio en la España Medieval. La Corona de Castilla en los siglos VII a XV.
García de Cortázar, J.A. i altres
La creación del "Poema del Mio Cid".
Smith, Colin
El primer congrés catalanista i Valentí Almirall.
Figueres, Josep M.
Vicente, Carles
Mijas.
Fraser, Ronald
Historia de la filosofía española.
Guy, Alain
Barrachina, Jordi
Els orígens del catalanisme conservador i "La Veu de Montserrat", 1878-1900.
Ramisa, Maties
Vicente, Carles
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi