Número 86

Octubre 1985

Sumari

Quan la història fa nosa.
Editorial
Masies, per exemple.
Sales, Núria
Manuel Sacristán: una exigència ètica.
Una lliçó per comprendre i actuar.
Folch, Xavier
El POUM: guerra, revolució i resistència. Conversa amb Enrique Rodríguez.
Pagès, Pelai
Còrdova: cruïlla de musulmans i cristians. Les ciutats de la Mediterrània en la història (V).
Pastor, Reyna
Mallorca i el lliure comerç.
Manera Erbina, Carles
La darrera nit negra. Desè aniversari de les últimes execucions del franquisme.
Barey, André

El Vallespir, el Rosselló i la Cerdanya: problemes de la frontera.

Introducció.
Vilar, Pierre
Dues històries de la frontera de la Cerdanya? Del tractat dels Pirineus (1659) als tractats de Baiona (1866-1868).
Sahlins, Peter
La revolució del 1789 i l'afrancesament de la Catalunya Nord. L'exemple de Cotlliure, 1789-1815.
McPhee, Peter
El paper de la frontera al Vallespir del segle XIX.
O'Brien, Oonagh

Actituds populars davant la pesta: d'untures i tarambanes.
Torres i Sans, Xavier
La pesta: de Manzoni a Cipolla.
Riera i Tuèbols, Santiago
La responsabilitat literària d'A. Manzoni. Conversa amb Giancarlo Vigorelli.
Pinto, R.; Albertocchi, G.
Història de la teologia cristiana.
Vilanova, Evangelista
Bosch i Veciana, Antoni
Teoría y evolución de un conflicto social. El antisemitismo en la Corona de Castilla en la Baja Edad Media.
Monsalvo Anton, José M.
Actitudes de los sectores catalanes en la coyuntura de los años 1880.
Casteràs, Ramon
Vilanova, Francesc
La España de la Restauración. Política, sanidad, legislación y cultura.
García Delgado, J.L. (ed.)
Vicente, Carles
La Europa transformada, 1878-1919.
Stone, Norman
Vicente, Carles
El rechazo del Estado.
Revel, Jean-François
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi