Número 84

Juliol-Agost 1985

Sumari

Manzoni i la novel·la històrica.
Editorial
El poder en la societat. Vè Col·loqui d'Història Oral.
Vilanova, Mercè
Enganyifosos, bandarres i erudits.
Izard, Miquel
Constantinoble: espai geogràfic, polític i social. Les ciutats de la Mediterrània en la història (III).
Dagron, Gilbert
La "Posició moral del Surrealisme" de Salvador Dalí.
Barey, André
El bisbe de Girona i la rendició de Catalunya l'any 1938.
Clarà, Josep

Barcelona fa mil anys: l'assalt d'Al-Mansur.

Introducció.
Salrach, Josep M.
La Catalunya del segle X.
Salrach, Josep M.
El que no se sap d'Al-Mansur.
Barceló, Miquel
L'expedició contra Barcelona segons les fonts àrabs.
Sánchez, Manuel
Marca i passadís: els factors d'una expansió econòmica.
Feliu i Montfort, Gaspar
El naixement de la historiografia catalana.
Zimmermann, Michel

Un combat per la història. Conversa amb Núria Sales.
García Cárcel, Ricardo; Sánchez, Pilar
Història de les dones i història oral.
Borderias, Cristina
Ideologías y mentalidades.
Vovelle, Michel
Roura, Lluís
Reconstrucció de Barcelona.
Bohigas, Oriol
Grau, R.; López, M.
Galceran, l'heroi de la guerra negra.
Cabré, Jaume
Torras i Sans, Xavier
El bandolerisme.
Monturiol, Miquel
Torras i Sans, Xavier
Perot Rocaguinarda, bandoler del segle XVII.
Tribó, Gemma
Torras i Sans, Xavier
Bernat i els bandolers.
Vallverdú, Josep
Torras i Sans, Xavier
El rector de Vallfogona i el seu temps.
Vergés, Oriol
Torras i Sans, Xavier
Ciencia, tecnología y sociedad en la Inglaterra del siglo XVII.
Merton, Robert K.
Vicente, Carles
Los jesuitas. Historia de un dramático conflicto.
Woodrow, Alain
Las ciencias sociales desde la Segunda Guerra Mundial.
Bell, Daniel
Vicente, Carles
Estado y sociedad en América Latina, 1860-1930.
Carmagnani, Marcello
Vicente, Carles
De Caligari a Hitler. Historia psicológica del cine alemán.
Kracauer, Siegfried
Barrachina, Jordi
Las ideas lingüísticas en España durante el siglo XVIII.
Lázaro Carreter, Fernando
Vicente, Carles
Historia del Arte como Historia de la ciudad.
Carlo Argan, Giulio
Vicente, Carles
Razón de Estado y pasión de Estado.
Fraga Iribarne, Manuel
Vilanova, Francesc
El General Juan Yagüe.
Garriga, Ramon
Vilanova, Francesc
Del "contubernio" al consenso.
Álvarez de Miranda, Fernando
Vilanova, Francesc
Escola i Estat. Actes de les 7enes Jornades d'Història de l'Educació als Països Catalans.
Monés, Jordi; Solà, Pere (eds.)
Vilanova, Francesc
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi