Número 81

Abril 1985

Sumari

La Llei del patrimoni.
La Revolució Francesa: un bicentenari per deixar de mirar-nos el melic.
Roura, Lluís
William Morris, una cruïlla.
Riera i Tuèbols, Santiago
Entrar de nou a Metropolis.
Barrachina, Jordi; Vicente, Carles
Records de l'illa de Java.
Aixalà, Maria Teresa
Barcelona: una ciutat, una regió, un estat. Les ciutats de la Mediterrània en la història (I).
Maluquer de Motes, Jordi
La "Perla de Catalunya", pionera del comerç amb Amèrica.
Oliva, Josep M.
Història d'un altar: l'abat Escarré i el monestir de Montserrat. Rèplica a Hilari Raguer.
Vila-Abadal i Vilaplana, Jordi
Perdre la guerra: patir la victòria. Repressió i contrarevolució a la Guerra Civil espanyola.
Fraser, Ronald
Introducció.
Riera, Jaume

Jueus a Catalunya.

Els jueus i el poder reial.
Sánchez Martínez, Manuel
La imatge visual i la concepció dels jueus a la Catalunya medieval.
Alsina, Teresa
Les sinagogues medievals.
Riera, Jaume
El cercle de cabalistes de Girona als segles XII-XIII.
Feliu, Eduard
Metges jueus a Catalunya.
Romano, David
Els jueus a la Catalunya contemporània.
Culla i Clarà, Joan B.

Què és la cartografia històrica?
Bolòs, Jordi; Hurtado, Víctor
Les ceràmiques almohades del carrer de Zavella, Ciutat de Mallorca.
Rosselló Pons, Margalida
Kirchner i Granell, Helena
La dictadura de Primo de Rivera, 1923-1930.
Ben-Ami, Shlomo
Casassas i Ymbert, Jordi
El libro secreto de los mongoles.
Barrachina, Jordi
Historia agraria de la España contemporánea. 1: Cambio social y nuevas formas de propiedad (1800-1850).
García Sanz, Ángel; Garrabou, Ramon (eds.)
Vilanova, Francesc
Vocabulario básico de la Revolución Francesa.
Péronnet, Michel
Vicente, Carles
Manuel Milà i Fontanals en la seva època.
Jorba, Manuel
Vilanova, Francesc
Textos y manifiestos del cine. Disciplinas, fuentes, innovaciones.
Romaguera, Joaquim; Alsina, Homero
Barrachina, Jordi
Ideologías y Mentalidades.
Vovelle, Michel
Vicente, Carles
Historia y población. Introducción a la demografía histórica.
Wrigley, E. A.
Vicente, Carles
El sistema soviético hoy
Diversos autors
Vicente, Carles
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi